Računovodstvo

V računovodskem servisu Zelnik in partnerji Vam prisluhnemo in se stalno prilagajamo potrebam naših strank.  Smo računovodski servis, ki s strankami gradi partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju, strokovnosti in našem prilagajanju Vašim potrebam.


Svojim partnerjem zagotavljamo najvišje računovodske in knjigovodske standarde za samostojne podjetnike ter  pravne osebe.

 

Obseg računovodskih storitev, ki jih nudimo našim partnerjem:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavne knjige in dnevnika glavne knjige)
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev ter spremljanje odprtih postavk
 • vodenje pomožnih poslovnih knjig
 • vodenje evidenc za obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje evidenc osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • obračune plač (vse za ZPIZ in DURS)
 • obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: potni stroški, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, študentske napotnice
 • vodenje posojil in finančnih naložb
 • obračun obresti in izpis opominov
 • vodenje blagovnega in materialnega knjigovodstva
 • izdelava indiviudualnih poročil in analiz za potrebe poslovodstva
 • izdelava medletnih in letnih poslovnih izkazov in davčnega obračuna
 • pomoč pri stroškovni optimizaciji vašega poslovanja
 • priprava kompenzacij, asignacij in cesij
 • izdelava poslovnih izkazov in pojasnil k poslovnim izkazom za vašo banko
 • izdelava aktov, pogodb, sklepov in drugih internih pravilnikov vašega podjetja
 • priprava vlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine
 • kontrola poslovanja in opozarjanje na morebitne nepravilnosti
 • individualne storitve v skladu z željami naročnika
 • davčno svetovanje
 • poslovno in finančno svetovanje
 • kadrovanje