Novica

Zaposlovanje in delo tujcev

15.02.2016 | arhiv
Od 1.9.2015 se uporablja Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT, UL RS 47- 2015), ki temelji na evropski direktivi. Uvedel je enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji.
 
Omenjeno dovoljenje v enotnem posopku izdajo upravne enote, ki so tako psotale enotne vstopne točke za tujce – po načelu: vse na enem mestu. Zavod za zaposlovanje izda soglasje k enotnemu dovoljenju, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja.

 

Tujci iz tretjih držav, ki so v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposltive ali dela, tako ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj.