Novica

Urejanje obveznih socialnih zavarovanj samo še elektronsko

18.12.2015 | arhiv

Od 1. Januarja 2016 dalje bodo morali vsi poslovni subjekti obvezna socialna zavarovanja urejati na portalu e-VEM. To pomeni, da bodo podjetja obrazce za svoje zaposlene (M-1,M-2,M-3,M-12) oddajala samo še elektronsko, nič več na papirju.

 

Kvalificirano digitalno potrdilo

 

Portal e-VEM temelji na elektronskem oddajanju vlog v reševanje pristojnim organom. Samostojno delo s portalom e-VEM zahteva nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo, saj se vloga šteje za oddano šele, ko je elektronsko podpisana.

Kvalificirano digitalno potrdilo je vezano na osebno davčno številko uporabnika. Zahtevek za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila za zaposlenega (SIGEN-CA) se odda na Finančnem uradu, lahko pa ga uporabnik pridobi tudi kot fizična oseba – brezplačno na upravni enoti. Obstojajo tudi drugi ponudniki digitalnih potrdil.

 

Morda bo za začetek najlažja izbira osebe, ki že razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom (računovodski servis Zelnik in partnerji npr.)

 

Pomembno: pooblastilo je možno urediti šele takrat, ko je izbrani uporabnik že prijavljen v portal e-VEM.