s.p. ali d.o.o.

V računovodskem servisu Zelnik in partnerji Vam nudimo brezplačno svetovanje pred odprtjem podjetja oz. registracijo s.p.. Vsaka poslovna oblika ima svoje prednosti in slabosti, ki vam jih v nadaljevanju na kratko razložimo ob predpostavki, da podjetje šele odpiramo. Velikokrat se zgodi, da podjetje prerase svoje okvire in je kasneje smiseln prehod v drugo obliko.

 

enoosebni d.o.o. ali s.p.?

S.p. je fizična oseba, ki opravlja eno ali več dejavnosti, d.o.o. pa je pravna oseba, ki opravlja eni ali več dejavnosti. S.p. se kasneje lahko statusno preoblikuje v d.o.o., obratne poti pa ni. Preoblikovanje je pod določenimi pogoji davčno nevtralno.

 

  Prednosti Slabosti
s.p.
 • ni potreben osnovni kapital
 • prosto razpolaganje z denarnimi sredstvi
 • predvsem pri manjših dohodkih (dobičku) ugodnejša obdavčitev
 • v primeru odločitve za ugotavljanje dohodka na podlagi normiranih odhodkov je vodenje administracije zmanjšano (zakonsko ni obvezno voditi poslovnih knjig in izdelovati letnega poročila za Ajpes)
 • odgovarjanje z vsem osebnim premoženjem
 • pri višjih dobičkih visoka obdavčitev (progresivno po dohodninski lestvici; 16%, 27%, 41%, 50%)
 • prispevki za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje se plačujejo glede na višino dohodka v preteklem letu (problem lahko nastane, če je bilo preteklo leto zelo uspešno, v tekočem letu pa so težave).
 • s.p. v očeh nekaterih velja za manj kredibilno podjetje
 • s.p. ne more imeti več družbenikov (v takem primeru je možna oblika podjetja d.n.o.)
d.o.o.
 • odgovarjanje zgolj s premoženjem podjetja, družbenik odgovarja samo z vloženim kapitalom, ne pa tudi z drugim lastnim premoženjem (razen v posebnih primerih, ko je družbenik tudi poslovodna oseba)
 • večja kredibilnost podjetja
 • nižja obdavčitev pri višjih dobičkih, posebno ob vlaganju v dolgoročna sredstva
 • osebni dohodek podjetnika je plača, prispevki se plačujejo od dejanske višine plače
 • v primeru več družbenikov in v primeru večjih podjetij je to najbolj običajna oblika podjetja
 • potreben je ustanovni kapital v višini 7.500,00 EUR (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano)
 • družbenik ne razpolaga prosto z denarnimi sredstvi podjetja
 • pri manjših dobičkih je obdavčitev višja, kot pri s.p.