Popoldanski s.p.

S pogovornim izrazom “popoldanski s.p.” označujemo samostojnega podjetnika, ki opravlja dopolnilno dejavnost. Pravno gledano ta termin ne obstaja, zato ga ne najdete v zakonih ali drugih pravnih aktih. Popoldanski s.p. si prispevke za socialna zavarovanja ne plačuje sam, ampak je zavarovan iz drugega naslova.

 

Kdo lahko odpre popoldanski s.p.?

Popoldanski s.p. lahko odpre oseba, ki je redno zaposlena za polni delovni čas (40 ur/teden) in se želi registrirati zato, da legalno izstavlja račune za dejavnosti, ki jih želi opravljati v okviru popoldanskega s.p.


Študenti in upokojenci ne morejo odpreti popoldanskega s.p., niti ga ne more odpreti oseba, ki je zaposlena za krajši delovni čas.

 

Kakšna je razlika med “navadnim” s.p. in popoldanskim s.p.?

Pravno-formalni status “navadnega” in popoldanskega s.p. je popolnoma enak. Enake so tudi dolžnosti in pravice med navadnim s.p. in popoldanskim s.p.. Razlika pa nastopi pri plačilu prispevkov za socialno varnost, ki so pri popoldanskem s.p. precej nižji.


Tabela prispevkov za popoldanski s.p.

Prispevek za PIZ 31,85 EUR
Prispevek za ZZ 8,18 EUR +  24,54 EUR
Skupaj 64,57 EUR