Dejavnosti podjetja

Večina dejavnosti je ne reguliranih, kar pomeni, da lahko podje odpre vsakdo. Določene dejavnosti so pogojene s posebnimi pogoji (regulirane). Vse so navedene v Standardni klasifikaciji dejavnosti.

 

Ne regulirane dejavnosti

Za ne regulirane dejavnosti ni potrebno izpolnjevati nobenega posebnega pogoja, zato lahko vsakdo opravlja dela registrirana pod temi dejavnostmi.

 

Te so na primer poslovno svetovanje, pisarniške dejavnosti, računovodske storitve, programiranje, organiziranje dogodkov, prevajanje, pripravljanje razpisov in podobno.

 

Regulirane dejavnosti

Regulirane dejavnosti so tiste dejavnosti, za katere mora podjetje za opravljanje teh dejavnosti izpolnjevati določene posebne pogoje, v kolikor želi te dejavnosti opravljati.


Te so na primer trgovina, gostinstvo, študentski servis, prodaja nepremičnin ali zavarovanj, avto prevozništvo in podobno.

 

Obrtne dejavnosti

Od aprila 2013 ni več obvezno članstvo v Obrtno podjetniški zbornici. Za nekatere obrtne dejavnosti je potrebno tudi izpolniti določene zakonske pogoje in predpise ali imeti primerno strokovno izobrazbo.

 

V ta sklop spadajo dejavnosti kot so gradbeništvo, kozmetični, frizerski, pedikerski, masažni salon in podobno.