Kadrovsko svetovanje

Delo s kadri je zahtevno, zakonodaja na tem področju pa razvejana in polna pasti. Ustrezno urejeno področje delovnih razmerij po eni strani zagotavlja uspešno izvajanje nalog, po drugi strani pa stimulira dobro počutje zaposlenih, kar skupaj pripomore k dobremu poslovnemu rezultatu.


Se pogosto sprašujete:

 • Kako pravilno izvesti postopek zaposlitve?
 • Katere formalnosti je potrebno urediti pri novem sodelavcu?
 • Kako zaposlenega pravilno odpustiti?
 • Kako voditi različne postopke z zaposlenimi?
 • Kako izdelati sistematizacijo delavnih mest?
 • Katere notranje akte potrebujem?
 • Kako zaposliti tujca?


Naše podjetje vam lahko pripravi dokumentacijo, povezano z zaposlovanjem in pridobitvijo delovnih dovoljenj ter tudi za tujce.


Našim partnerjem nudimo sledeče storitve:

 • izdelavo internih aktov
 • vodenje ustreznih kadrovskih evidenc
 • komuniciranje z institucijami, povezanimi s področjem delovnih razmerij (ZZZS in ZPIS)
 • ustrezna poročanja državnim organom
 • vse postopke v zvezi z zaposlovanjem delavcev
 • izdelava pogodb o zaposlitvi
 • izdelava aktov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi
 • izdelava pogodb o izobraževanju
 • mesečni obračun plač
 • mesečne obračune po sklenjenih pogodbah (poslovodenje, pogodbeno delo, avtorski honorarji, najemnine, štipendije, študentske napotnice, …)
 • obračun regresa, božičnice, 13 plače, odpravnine in drugih dodatkov k zaposlitvi
 • obračun potnih nalogov in prehrane na delu
 • obračun kreditov
 • zaposlovanje tujcev: pomoč pri pridobivanju delovnih dovoljenj, dovoljenj za bivanje
 • mesečno poročanje DURS-u in Agenciji za javnopravne evidence
 • letna poročila državnim organom o obračunanih in izplačanih osebnih dohodkih